• 0533 432 71 66
  • info@vatanmuhendislik.com.tr

İzolasyon Direnci Ölçümü ve Raporlanması

İzolasyon Direnci Ölçümü ve Raporlanması

Normal çalışma koşullarında gerilimli olan bölümler ile normalde gerilim altında olmayan kısımların tam izolasyonunun sağlanması gerekir. Her ne olursa olsun enerji taşımayan bölümlere dokunmada canlıların zarar görmelerini önlemek için standartlarda belirtilen izolasyon testlerini yapmalı, bütün güvenlik önlemleri alınmalıdır.

İzolasyon direncinin ölçülmesi, bir elektrik devresinde enerji devresi ile çevre arasında tam izolasyonun sağlanması gerekir. Burada kullanılacak akımı ayırt edici maddelerin izin verilen kaçak akım sınırını aşmamaları gerekir.

Uzman mühendislerimiz tarafından izolasyon ölçümleri standartlara uygun olarak yapılıp kapsamlı rapor şeklinde müşterilerimize sunulur.

YALITIM(İZOLASYON) DİRENCİNİN ÖLÇÜLMESİ
ÖNEMLİ:Yalıtım direnci ölçülecek devrenin geriliminin mutlaka kesilmesi gerekir.
Devrenin anma gerilimi -V     Deney gerilimi  Yalıtım direnci – MΩ
500 V dahil,SELV,ve PELV durumunda gerilimler                                         250                    > 0,25
SELV,ve PELV haricinde, 500V’a kadar olan gerilimler (500 V dahil )              500                    > 0,5
500 V’un üstündeki gerilimler            1000                  >1,0
Yalıtım direnci:izolasyon direnci (iletkenliği ortadan kaldıran direnç) veya aktif uç ve toprak arasındaki direnç.
Yalıtım direnci ne ile ölçülür? Direnç ölçen tüm aletlerle AVO metre-Veston köprüsü-V.A.metodu ölçü aletleri ile ve fabrikasının adı ile söylenen iki uçlu MEGER aleti kullanılarak ölçülür .
Ölçüm öncesinde dikkat edilecek hususlar
a-Ölçü aletinin bataryası veya pillerinin yeni olup olmadığına bakılacak.
b-Bağlantı kabloları (PROB) sağlam olup olmadığı kontrol edilecek.
c-Ölçüm noktasında iyi temas sağlanması için kabloların ucunda timsah ağzı (krokodil ) olacak.
d-Bağlantı kabloları orijinal değilse,kullanılacak kabloların direncinin küçük olmasına dikkat edilecek.
e-Ölçüm sırasında alınan değerler mutlaka kayıt edilecek.
Ölçü aletinin normal çalışıp çalışmadığının kontrolü.
Ölçü aletinin direnç kademesinde iki ucunu birleştirdiğimizde okunacak değerin (0) olması gerekir. İki ucu açık durumda ( ∞ ) olması gerekir. Ölçü aletinin komütatörü ölçülecek büyüklüğün konumuna getirilecek (volt-amper-ohom-ac-dc v.b)
Yalıtım direncinin ölçümünde, megerin ölçüm kademesinin belirlenmesi.
Ölçümü yapılacak (motor,trafo,kablo,bara) çalışma geriliminin 2 veya 2,5 katı (bazı normlarda 3 katı) Alınarak megerin komütatörü o ölçüm kademesine getirilir.
Örnek: çalışma gerilimi 400 V olan motor,kablo,trafo yalıtım direncinin ölçümü.
400×2=800 veya 400×2.5=1000 V kademesi ile ölçüm yapılacak.
1000×2.5=2500 V gibi
ölçülen değerler yukarıdaki cetvel çerçevesinde değerlendirilir.
1 volt için olması gereken yalıtım direnci en az 1000 Ω olmalı
230 V la çalışan bir motor için test gerilimi 230×2 =460 v -500 V ölçülecek yalıtım
direnci 230×1000 =230 000 Ω olmalıdır. 0.23 MΩ